Вътрешни пожарни кранове, касети и шкафове

Производител: Няма производител

Спецификации:

Извършваме ежегодно обслужване на вътрешни пожарни кранове, също както и доставка на противопожарна арматура:

  • Доставка на шлангове за вътрешни пожарни кранове;
  • Доставка на струйници за вътрешни пожарни кранове;
  • Доставка на пожарни касети;
  • Доставка на пожарни шкафове за съхранение на пожарогасители;
  • Доставка на ключове за ВПК и ПХ;
  • Доставка на щорцове и съединители.