Указателни табели и знаци

Производител: Няма производител

Спецификации:

Извършваме продажба на указателни табели и стикери за противопожарни цели.

  • Указателна табела електро табло;
  • Указателна табела за пожарогасител;
  • Указателна табела за пожарен кран;
  • Указателна табела за ръчен пожароизвестител;
  • Указателна табела за евакуационен път;
  • Указателна табела за авариен изход;
  • Указателна табела за категория на пожарна опастност.