Разклонител трипътен и сферични лостови кранове B/CBC

Производител: AWG FITTINGS Gmbh

Спецификации:

Описание:

 

Разклонителите се използват за доставяне до захранващата линия на няколко различни шлангови потока или в специални случаи тя се събира в обратната посока. Всеки ред шлангове може да бъде изключван индивидуално с помощта на спирателен кран. Спирателният кран на разклонителя е в съответствие с DIN 14365, лесен за употреба по посока на водният поток при 16 бара и в обратна посока при 6 бара.

Разклонителят има 3 изходящи линии и 1 входяща. Осигуряват свободен воден поток, минимална загуба от триене, бърз и лесен контрол.

Входящ размер съединител Storz

75-B

Изходящи размери съединители Storz

52-C / 75-B / 52-C

Стандарт

DIN 14 345

Тегло (kg)

7,000

Продуктов номер