Турбоструйник

Производител: AWG FITTINGS Gmbh

Спецификации:

СПЕЦИФИКАЦИИ

 

Описание:

Турбоструйници със съединител тип Storz за компактна и разпръсната водна струя. Отговарящи на стандарт: DIN 14 367

 

Входящ размер съединител Storz

Дебит

Модел

Тегло

(kg)

Продуктов номер

52-C

40-80-130

Eurojet I

1,600

00500141

52-C PVR 8/02

60-130-235

Aquajet II

2,500

00500122

75-B

60-130-235

Aquajet II

2,600

00500222

52-C

130-235-400

Firejet II

2,500

00504122

75-B

130-235-400

Firejet II

2,600

00504222