РЕДУКТОР НА НАЛЯГАНЕ PRV 823 AU

Производител: HOLMATRO

Спецификации:

работещ с бутилки с въздух модели 200 и 300 bar

Да

оборудван с шланг 2 m

Да

Продуктов номер

350.182.002