Пожарогасителна, спасителна, долекарска помощ и лаборатория

„Пожарна сигурност” ЕООД притежава разрешение на основание чл.91е, ал.2, т.2, и т.3 от ЗМВР за осъществяване на ,,Пожарогасителна и спасителна дейност“ на територията на Република България.

През месец февруари 2013 г. „Пожарна сигурност” ЕООД подписа дългосрочен договор с ,,ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД за осъществяване на пожарогасителна, аварийно – спасителна и долекарска дейност. Структурата обединява пожарникари, газоспасители и лекари на площадка на завода, ПТ „Росенец”, помпена станция „Мандра”, магистрални тръбопроводи и Профилакториум „Бургаски минерални бани”.

„Пожарна сигурност” ЕООД извършва лабораторни услуги, контрол на физичните фактори на работната и околната среда и контрол на химичните фактори на работната среда, като има издаден сертификат от Българска служба за акредитация – Орган за контрол от вид С, „Контрол на параметрите на работната среда”. Лабораторните услуги се осъществяват на територията на ,,ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД от професионални инженер-химици. 

Партньори

Компания от световен мащаб, която проектира, разработва, произвежда и доставя пожарогасително оборудване.

www.tyco-fire.com

Компания от световен мащаб, която проектира, разработва, произвежда и доставя спасителна техника, инструменти и специализирано оборудване.

www.holmatro.com

Компания специализирана в разработването, производството и дистрибуцията на първокласни електрически генератори и електрооборудване.

www.endress.com

Компанията е водещ производител на висококачествени лични предпазни средства (каски) и системи (термовизионни камери).

www.bullard.com

Разработва, произвежда и предлага на пазара иновативни и висококачествени преносими осветителни уреди и продукти.

www.streamlight.com

Компанията предлага пълната гама от оборудване от сигнално-осветителни средства за безопасна работна среда. 

www.eflarecorp.com

Производител на специализирано облекло (костюми, ръкавици, ботуши и качулки). Компанията разработва и произвежда висококачествени облекла.

www.texport.at

Производител на специализирани обувки и ботуши. Ботушите на HAIX® се носят от професионалисти по целия свят.

www.haix.com

Разработване и производство на ръкавици за пожарни и спасителните служби, хуманитарни организации, полиция и др.

www.seiz.de

Производство на каски и аксесоари към тях.

www.pacifichelmets.com

Производство на системи за отделяне на дим и топлина - димни люкове, приточни клапи, пожарна вентилация и др..

www.mercor.com.pl

Производството на подемни системи, стълби и скелета.

www.steigtechnik.de

Производител на широка гама от промишлени изделия от каучук

www.savatech.eu

Производител на стоманени пожароустойчиви, самозатварящи се, димо- и газоуплътнени, топло- и шумоизолиращи врати.

www.savatech.eu

Производство на шлангове за пожарни служби и индустриални компании.

www.thoeni.com

Доставка на противопожарна арматура и инструменти

www.zr-armaturen.de

Производител на различни видове специализирани помпи и аксесоари към тях

www.mast-pumpen.de

Доставка на медицинско оборудване за спасителни служби.

www.soehngen.com