Комбиниран пеногенератор тип M със съединител тип Storz M4

Производител: AWG FITTINGS Gmbh

Спецификации:

Стандарт

DIN 14366

Съединител тип Storz

75-B

Дебит (l/min)

400

Тегло (kg)

2,900

Продуктов номер