Новини

Подписан е коллективен договор между СБН "ЛУКОЙЛ" и ЕПАС

сряда, 15 октомври 2014

На 15 октомври 2014 г. в тържествена обстановка беше подписан първия колективен трудов договор между Синдиката на българските нефтохимици „ЛУКОЙЛ“ и ЕПАС - Единна противоаварийна служба. Своя подпис под документа поставиха президента на СБН „ЛУКОЙЛ“ Павлин Ваковски и управителя на ЕПАС Павлин Бошнаков.

В своето встъпително слово Павлин Ваковски даде висока оценка на социално- отговорното отношение на ръководството на ЕПАС към работниците и служещите и отбеляза, че подписването на колективния договор е свидетелство за конструктивен социален диалог и сътрудничество между двете организации.


Павлин Бошнаков подчерта, че успешното сътрудничество между СБН „ЛУКОЙЛ“ и ЕПАС предвижда строго спазване на всеки текст от новия договор, което е гаранция за бъдещото сътрудничество в интерес на работодателя и работниците. В резултат на преговорите в документа са съгласувани всички социални гаранции обезщетения за работещите в ЕПАС, регламентирани са взаимните задължения на работодателя и работниците, представени от синдиката, а така също и произтичащите от тях отговорности за подобряване на качеството на работата , социалните обезщетения и гаранции. Договорът е със срок на действие една година от датата на подписването му. 

Източник: http://mopo.lukoil.ru/4373/4452/6509/index.html