Санитарен комплект

Производител: W. SÖHNGEN

Спецификации:

Описание:

 

Санитарният комплект е предназначен за ползване от пожарните служби за оказване на спешна медицинска помощ.

Стандарт

DIN 14142

Продуктов номер