Гумена язовирна стена SAVATECH

Производител: SAVATECH

Спецификации:

Модел

Гумена язовирна стена SAVATECH

Описание

Гумена язовирна стена е гумена мембрана пълна с вода или въздух, прикрепена към бетонна основа. В изправено положение конструкцията служи като бариера, която огражда водата.

Гумената язовирна стена служи за бариера в реката, където искаме да използваме течаща вода като двигателен механизъм на водноелектрическа централа или искаме да използваме реката като област за напояване.

При конструирането на водноелектрическа централа височината на падане на водата долу в турбината има изключително важно значение, тъй като силата на водноелектрическата централа е изчислена по следния начин:

P = Q x h x ε

P = сила на водноелектрическата централа
h = височина на падане към турбината
ε = производителност на турбината

По правило е вярно, че мощността на водноелектрическата централа зависи и от скоростта на реката, както и че мощността изразена в проценти се увеличава при реки, където падането е по-малко. Процентът на увеличение на мощността е изчислен по следния начин:

%P = h2/h1 x 100

%P = процент на увеличение на мощността във водноелектрическа централа
h2 = височината на нарастване на падащата вода във водноелектрическа централа
h1 = първоначалната височината на падане във водноелектрическа централа

Предимства

  • Увеличаване мощността на водноелектрическата централа;
  • Гумената язовирна стена възпира много ситен пясък и утайки, които биха могли да повредят турбината;
  • Ако водата се повиши твърде много гуменият бент реагира бързо като намалява водата и позволява да премине. По този начин предпазва от щети и възможни наводнения двигателното място на централата;
  • Не ръждясва, не е необходима поддръжка (боядисване, смазване и т.н)
  • Относително лесно – ниска цена на регулиране височината на бента;
  • Функционира безотказно;
  • Възможност за автоматизирана дейност без електрическа мощност;
  • Благодарение на подвижността си отстоява на много високи води
  • Продължителна употреба. Гумената язовирна стена може да се използва 20 години повече;